• سند بلاست و شات بلاست با دستگاه درامی و میزی تا قطر 230cm

  • سلیس کاری قطعات سبک و سنگین